Elektroinštalacije in električne meritve

Električne inštalacije in meritve

 • električne inpštalacije v novogradnjah
 • elektroinštalacije pri adaptaciji
 • popravilo elektroinštalacij
 • elektroinštalacije v poslovnih in industrijskih objektih
 • napeljava računalniških inštalacij
 • postavitev videonadzornega sistema
 • načrtovanje in projektiranje električnih inštalacij
 • sestava elektro razdelilnih in krmilnih omar
POVPRAŠEVANJE
Elektroinštalacije - energetika NOVAK

Električne inštalacije

Elektroinštalacije projektiramo, izvedemo in vzdržujemo tako, da:
 • se prepreči električni udar,
 • se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov,
 • se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere,
 • se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni elektromagnetni vplivi,
 • se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja,
 • se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko delovanje),
 • zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in
 • ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjami.
Meritve elektroinštalacij so potrebne za zagotovitev varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav ves čas njihove življenjske dobe za zmanjšanje nevarnosti za ljudi, živali in premoženje.
povpraševanje
Meritve eketričnih inštalacij - energetika NOVAK
Elektroinštalacije - energetika NOVAK

ENERGETIKA NOVAK SYSTEMS & SOLUTIONS, d.o.o

Partizanska ulica 27, 2310 Slovenska Bistrica
Izdelava spletnih strani Pirs